Mijn praktijk


 

Mijn Praktijk

                                                                                                                                                                                                                                                           

Als logopedist houd ik me bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein. Als logopedist bied ik in mijn praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Hier treft u informatie aan over mijn praktijk . En geef ik u informatie over de gang van zaken in mijn praktijk en mijn manier van werken.

In 'Wat doet een logopedist' geef ik u meer informatie over logopedie en leg ik uit welke problemen er kunnen zijn en hoe ik die behandel.

 

Verwijzing

U kunt door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling.

 

Directe Toegankelijkheid Logopedie

Inmiddels ben ik DTL proof. Als Uw verzekering DTL voor logopedie 'in' heeft gekocht kunt U bij mij zonder verwijzing terecht. 

 

Aanmelding

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist.

 

Behandeling

De eerste afspraak bij mij bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

 

Samenwerking

Ik werk nauw samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen en psychologen. Maar ook met schoolbegeleidingsdiensten en heb direct contact met basisscholen.

Verder ben ik ruim 10 jaar verbonden geweest aan het Open Venster, een school voor kinderen met Dyslexie.

 

Vergoeding

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. In de  basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. U kunt er van uitgaan dat de praktijk een contract met alle zorgverzekeraars sluit, tenzij de beroepsvereniging NVLF een negatief advies hierover uitbrengt.

 

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

 

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Zie privacyverklaring.

 

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.