Wanneer kan ik mijzelf of mijn kind aanmelden bij uw logopediepraktijk?

Om in contact met een logopedist te komen heeft u een verwijzing van de huisarts of een specialist nodig. De consultatiebureau arts kan soms niet rechtstreeks verwijzen, dat gaat via de huisarts.
Logopedie wordt vergoed door de alle zorgverzekeraars in het basispakket. Ik heb met alle zorgverzekeraars een contract.

Bij wie brengt de logopedist de behandeling in rekening?

Ik heb met alle zorgverzekeraars een contract en kan dus de kosten in rekening brengen bij Uw zorgverzekeraar.

Als ik niet tevreden ben met een behandeling?

Het kan voorkomen dat u als cliënt/patiënt of als ouder van een minderjarige cliënt/patiënt een klacht heeft over de logopedist of over de logopedische behandeling. U kunt dan terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten. 


NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 - 45 70 70 
Het klachtenrecht voor patiënten is overigens vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. Mijn logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.